extraordinära rättsmedel

s, pl JUR metoder att protestera mot en dom som vunnit laga kraft; resning, klagan över domvilla och återställande av försutten tid

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Look at other dictionaries:

  • rättsmedel — s (rättsmedlet, rättsmedel) JUR de sätt med vilka ett domstolsavgörande kan prövas på nytt, ordinära och extraordinära rättsmedel …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.